Công Ty TNHH TM DV Tin Học Tuyết Sơn
Chuyên phân phối Văn phòng phẩm - mực in - máy in - máy tính - linh kiện - thiết bị mạng.
Đ/c : Địa chỉ : 148 Huỳnh Thị Na, Ấp 6, Đông Thạnh, Hóc Môn
Gôm TL E-05 (Hộp 20) Gôm TL E-05 (Hộp 20)

Tồn kho :  124 Cục

Giá :  3.800 VND

Gôm TL E-05 (Hộp 20) Gôm TL E-05 (Hộp 20)

Tồn kho :  6 Hộp

Giá :  76.000 VND

Gôm TL E-06 (hộp 30) Gôm TL E-06 (hộp 30)

Tồn kho :  5 Cục

Giá :  3.400 VND

Gôm Pentel H.05 (Hộp 48) Gôm Pentel H.05 (Hộp 48)

Tồn kho :  250 Cục

Giá :  2.600 VND

Gôm Pentel H.05 (Hộp 48) Gôm Pentel H.05 (Hộp 48)

Tồn kho :  5 Hộp

Giá :  124.800 VND

Gôm TL E-011 đen (hộp 30) Gôm TL E-011 đen (hộp 30)

Tồn kho :  2 Hộp

Giá :  114.000 VND

Gôm TL E-011 đen (hộp 30) Gôm TL E-011 đen (hộp 30)

Tồn kho :  80 Cục

Giá :  3.800 VND

Gôm TL E-06 (hộp 30) Gôm TL E-06 (hộp 30)

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  102.000 VND

Gôm TL E-08 (hộp 30) Gôm TL E-08 (hộp 30)

Tồn kho :  8 Cục

Giá :  3.800 VND

Gôm TL E-08 (hộp 30) Gôm TL E-08 (hộp 30)

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  114.000 VND

Gôm TL E-09 (Hộp 30) Gôm TL E-09 (Hộp 30)

Tồn kho :  6 Hộp

Giá :  102.000 VND

Gôm TL E-09 (Hộp 30) Gôm TL E-09 (Hộp 30)

Tồn kho :  170 Cục

Giá :  3.400 VND

Gôm TL-E023 (hộp 40) Gôm TL-E023 (hộp 40)

Tồn kho :  160 Cục

Giá :  1.600 VND

Gôm TL-E023 (hộp 40) Gôm TL-E023 (hộp 40)

Tồn kho :  4 Hộp

Giá :  64.000 VND