Công Ty TNHH TM DV Tin Học Tuyết Sơn
Chuyên phân phối Văn phòng phẩm - mực in - máy in - máy tính - linh kiện - thiết bị mạng.
Đ/c : Địa chỉ : 148 Huỳnh Thị Na, Ấp 6, Đông Thạnh, Hóc Môn
Giấy thủ công Craftbook 5 màu 180Gsm (Xấp 100t) (Thùng 15) Giấy thủ công Craftbook 5 màu 180Gsm (Xấp 100t) (Thùng 15)

Tồn kho :  1 Xấp

Giá :  93.600 VND

Bóp Ví Đựng Bút 5051 Bóp Ví Đựng Bút 5051

Tồn kho :  2 Cái

Giá :  69.000 VND

Bóp Ví Đựng Bút 5961 Bóp Ví Đựng Bút 5961

Tồn kho :  1 Cái

Giá :  59.000 VND

Bóp Ví Đựng Bút 7115 (khóa lớn) Bóp Ví Đựng Bút 7115 (khóa lớn)

Tồn kho :  2 Cái

Giá :  50.000 VND

Bóp Ví Đựng Bút 7145 Bóp Ví Đựng Bút 7145

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  44.000 VND

Bóp Ví Đựng Bút 7474 Bóp Ví Đựng Bút 7474

Tồn kho :  2 Cái

Giá :  49.000 VND

Bóp Ví Đựng Bút 7901 Bóp Ví Đựng Bút 7901

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  49.000 VND

Bóp Ví Đựng Bút 7906 Bóp Ví Đựng Bút 7906

Tồn kho :  2 Cái

Giá :  51.000 VND

Bóp Ví Đựng Bút 7975 Bóp Ví Đựng Bút 7975

Tồn kho :  1 Cái

Giá :  54.000 VND

Giấy kiểm tra TP-GKT07 (20đôi+6) Giấy kiểm tra TP-GKT07 (20đôi+6)

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  14.000 VND

Keo Dán Kim Tuyến Elmer's 177ml (Slam) Keo Dán Kim Tuyến Elmer's 177ml (Slam)

Tồn kho :  2 Chai

Giá :  55.000 VND

Gôm TL E-05 (Hộp 20) Gôm TL E-05 (Hộp 20)

Tồn kho :  124 Cục

Giá :  3.800 VND

Gôm TL E-05 (Hộp 20) Gôm TL E-05 (Hộp 20)

Tồn kho :  6 Hộp

Giá :  76.000 VND

Gôm TL E-06 (hộp 30) Gôm TL E-06 (hộp 30)

Tồn kho :  5 Cục

Giá :  3.400 VND

Dung dịch Elmer's làm Slam 258.77ml Dung dịch Elmer's làm Slam 258.77ml

Tồn kho :  1 Chai

Giá :  65.000 VND

Nhãn vỡ thường (Túi 10c) Nhãn vỡ thường (Túi 10c)

Tồn kho :  36 Túi

Giá :  3.000 VND

Nhãn vở TP-NBL01 (Túi 12 cái) Nhãn vở TP-NBL01 (Túi 12 cái)

Tồn kho :  80 Túi

Giá :  4.300 VND

Nhãn vở TP-NBL02 (Túi 16 cái) Nhãn vở TP-NBL02 (Túi 16 cái)

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  4.800 VND

Bảng học sinh B-016 Plus Bảng học sinh B-016 Plus

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  17.500 VND

Nhãn vở TP-NBL03 (Túi 40 cái) Nhãn vở TP-NBL03 (Túi 40 cái)

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  11.400 VND

1 2 3 4 5