Công Ty TNHH TM DV Tin Học Tuyết Sơn
Chuyên phân phối Văn phòng phẩm - mực in - máy in - máy tính - linh kiện - thiết bị mạng.
Đ/c : Địa chỉ : 148 Huỳnh Thị Na, Ấp 6, Đông Thạnh, Hóc Môn
Cáp Loa 0,2m 1K To 2L Unitek YC956ABK Cáp Loa 0,2m 1K To 2L Unitek YC956ABK

Tồn kho :  9 Sợi

Giá :  90.000 VND

Cáp Loa 0,2m 1L To 2K Unitek YC957ABK Cáp Loa 0,2m 1L To 2K Unitek YC957ABK

Tồn kho :  10 Sợi

Giá :  94.000 VND

Cáp Loa 1-2 1.5m Kaichenggao KCG-AV (Cáp loa 1 đầu 3.5 li ra 2 AV) Cáp Loa 1-2 1.5m Kaichenggao KCG-AV (Cáp loa 1 đầu 3.5 li ra 2 AV)

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  11.200 VND

Cáp loa 1-2 1.5m Philip SWA 2527H Cáp loa 1-2 1.5m Philip SWA 2527H

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  40.600 VND

Cáp loa 1-2 1.5m Unitek Y-C 904 S (Cáp loa 1 đầu 3.5 li ra 2 AV) Cáp loa 1-2 1.5m Unitek Y-C 904 S (Cáp loa 1 đầu 3.5 li ra 2 AV)

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  39.200 VND

Cáp Loa 1-2 1.5m Unitek Y-C938BK (Cáp loa 1 đầu 3.5 li ra 2 AV) Cáp Loa 1-2 1.5m Unitek Y-C938BK (Cáp loa 1 đầu 3.5 li ra 2 AV)

Tồn kho :  11 Hộp

Giá :  93.800 VND

Cáp Loa 2 đầu 3 li 1.5M DT6220 Cáp Loa 2 đầu 3 li 1.5M DT6220

Tồn kho :  5 Sợi

Giá :  27.000 VND

Cáp Loa 2 đầu 3 li 1,2m Philip SWA6234B Cáp Loa 2 đầu 3 li 1,2m Philip SWA6234B

Tồn kho :  10 Hộp

Giá :  72.800 VND

Cáp Loa 2-2 1.8m TS-A403D Tusuo (cáp loa 2 AV ra 2 AV) Cáp Loa 2-2 1.8m TS-A403D Tusuo (cáp loa 2 AV ra 2 AV)

Tồn kho :  10 Sợi

Giá :  19.000 VND

Cáp loa 2 đầu 3 li 3m NX412A Cáp loa 2 đầu 3 li 3m NX412A

Tồn kho :  3 Sợi

Giá :  18.000 VND

Cáp Loa 1-2 1.5m Dtech DT6211 (Cáp loa 1 đầu 3.5 li ra 2 AV) Cáp Loa 1-2 1.5m Dtech DT6211 (Cáp loa 1 đầu 3.5 li ra 2 AV)

Tồn kho :  1 Sợi

Giá :  44.000 VND

Cáp Loa 1-2 10m Dtech DT6214 (Cáp loa 1 đầu 3.5 li ra 2 AV) Cáp Loa 1-2 10m Dtech DT6214 (Cáp loa 1 đầu 3.5 li ra 2 AV)

Tồn kho :  1 Sợi

Giá :  135.000 VND

Cáp Loa 1-2 3M Dtech DT6212 (Cáp loa 1 đầu 3.5 li ra 2 AV) Cáp Loa 1-2 3M Dtech DT6212 (Cáp loa 1 đầu 3.5 li ra 2 AV)

Tồn kho :  8 Sợi

Giá :  54.600 VND

Cáp Loa 1-2 5m Dtech DT6213 (Cáp loa 1 đầu 3.5 li ra 2 AV) Cáp Loa 1-2 5m Dtech DT6213 (Cáp loa 1 đầu 3.5 li ra 2 AV)

Tồn kho :  4 Sợi

Giá :  79.000 VND

Cáp Loa nối dài 1.5m Dtech 6215 Cáp Loa nối dài 1.5m Dtech 6215

Tồn kho :  12 Sợi

Giá :  23.000 VND

Cáp Loa nối dài 10m Dtech 6218 Cáp Loa nối dài 10m Dtech 6218

Tồn kho :  3 Sợi

Giá :  105.000 VND

Cáp Loa nối dài 3m Dtech 6216 Cáp Loa nối dài 3m Dtech 6216

Tồn kho :  5 Sợi

Giá :  48.000 VND

Cáp Loa nối dài 5m Dtech 6217 Cáp Loa nối dài 5m Dtech 6217

Tồn kho :  6 Sợi

Giá :  56.000 VND