Công Ty TNHH TM DV Tin Học Tuyết Sơn
Chuyên phân phối Văn phòng phẩm - mực in - máy in - máy tính - linh kiện - thiết bị mạng.
Đ/c : Địa chỉ : 148 Huỳnh Thị Na, Ấp 6, Đông Thạnh, Hóc Môn
Kìm bấm lỗ Kw-Trio 09717 (1 lỗ-30 tờ) (phi 6mm) Kìm bấm lỗ Kw-Trio 09717 (1 lỗ-30 tờ) (phi 6mm)

Tồn kho :  1 Cái

Giá :  240.000 VND

Máy bấm giá Motex không nắp Máy bấm giá Motex không nắp

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  75.000 VND

Máy bấm kim 50LA Kw-Trio chính hãng Máy bấm kim 50LA Kw-Trio chính hãng

Tồn kho :  3 Cái

Giá :  497.000 VND

Máy bấm kim 50LA Kw-Trio thường Máy bấm kim 50LA Kw-Trio thường

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  252.000 VND

Máy bấm kim 50SA Kw-Trio chính hãng Máy bấm kim 50SA Kw-Trio chính hãng

Tồn kho :  2 Cái

Giá :  355.000 VND

Máy bấm kim 50SA Kw-Trio thường Máy bấm kim 50SA Kw-Trio thường

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  154.000 VND

Máy bấm kim số 10 5106 Kw-Trio chính hãng (Hộp 12) Máy bấm kim số 10 5106 Kw-Trio chính hãng (Hộp 12)

Tồn kho :  7 Cái

Giá :  35.000 VND

Máy bấm kim số 10 5109 Kw-Trio chính hãng (hộp 12) Máy bấm kim số 10 5109 Kw-Trio chính hãng (hộp 12)

Tồn kho :  12 Cái

Giá :  29.000 VND

Máy bấm kim số 10 5119 Kw-Trio chính hãng (hộp 12) Máy bấm kim số 10 5119 Kw-Trio chính hãng (hộp 12)

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  38.000 VND

Máy bấm kim số 10 52X4 Kw-Trio chính hãng (hộp 24) Máy bấm kim số 10 52X4 Kw-Trio chính hãng (hộp 24)

Tồn kho :  23 Cái

Giá :  59.000 VND

Máy bấm kim số 10 GStar 902 inox Máy bấm kim số 10 GStar 902 inox

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  18.000 VND

Máy bấm kim số 10 Gstar 910 nhựa Máy bấm kim số 10 Gstar 910 nhựa

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  23.000 VND

Máy bấm kim số 10 mini 5103T Kw-Trio chính hãng (hộp 24) Máy bấm kim số 10 mini 5103T Kw-Trio chính hãng (hộp 24)

Tồn kho :  18 Cái

Giá :  23.000 VND

Máy bấm kim số 10 Thiên Long ST-016 Máy bấm kim số 10 Thiên Long ST-016

Tồn kho :  Kho rỗng

Giá :  22.000 VND

Máy bấm kim số 10 Thiên Long FO-ST02 Máy bấm kim số 10 Thiên Long FO-ST02

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  22.000 VND

Máy bấm kim số 10 Thiên Long ST-09 Máy bấm kim số 10 Thiên Long ST-09

Tồn kho :  Kho rỗng

Giá :  22.000 VND

Máy bấm kim số 3 cán dài 05900 Kw-Trio chính hãng Máy bấm kim số 3 cán dài 05900 Kw-Trio chính hãng

Tồn kho :  1 Cái

Giá :  183.000 VND

Máy bấm kim số 3 Eagle 206 Máy bấm kim số 3 Eagle 206

Tồn kho :  Kho rỗng

Giá :  38.000 VND

Máy bấm kim số 3 Eagle 206A Máy bấm kim số 3 Eagle 206A

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  41.000 VND

Máy bấm kim số 3 Eagle 207 Máy bấm kim số 3 Eagle 207

Tồn kho :  4 Cái

Giá :  41.000 VND

1 2 3 4