Công Ty TNHH TM DV Tin Học Tuyết Sơn
Chuyên phân phối Văn phòng phẩm - mực in - máy in - máy tính - linh kiện - thiết bị mạng.
Đ/c : Địa chỉ : 148 Huỳnh Thị Na, Ấp 6, Đông Thạnh, Hóc Môn
Cáp HDMI 1.5m High Speed 299 Cáp HDMI 1.5m High Speed 299

Tồn kho :  3 Sợi

Giá :  23.000 VND

Cáp HDMI 1.5m Uniteck Y-C137M Cáp HDMI 1.5m Uniteck Y-C137M

Tồn kho :  9 Hộp

Giá :  75.000 VND

Cáp HDMI 1.5m Unitek Y-C137U Cáp HDMI 1.5m Unitek Y-C137U

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  70.000 VND

Cáp HDMI 1.5m YH-15 Cáp HDMI 1.5m YH-15

Tồn kho :  17 Sợi

Giá :  24.000 VND

Cáp HDMI 10m 1244 Cáp HDMI 10m 1244

Tồn kho :  1 Sợi

Giá :  86.000 VND

Cáp HDMI 10m KH404 Cáp HDMI 10m KH404

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  177.000 VND

Cáp HDMI 10m M-Pard MH055 Cáp HDMI 10m M-Pard MH055

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  140.000 VND

Cáp HDMI 10m M-Pard MH063 Cáp HDMI 10m M-Pard MH063

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  265.000 VND

Cáp HDMI 10m Unitek C11043BK 4K 2.0 Cáp HDMI 10m Unitek C11043BK 4K 2.0

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  443.000 VND

Cáp HDMI 10m Unitek Y-C116A Cáp HDMI 10m Unitek Y-C116A

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  557.200 VND

Cáp HDMI 10m Unitek Y-C142M Cáp HDMI 10m Unitek Y-C142M

Tồn kho :  2 Sợi

Giá :  310.000 VND

Cáp HDMI 10m YH-18 Cáp HDMI 10m YH-18

Tồn kho :  3 Sợi

Giá :  88.000 VND

Cáp HDMI 15m KM KH205 Cáp HDMI 15m KM KH205

Tồn kho :  1 Hộp

Giá :  450.000 VND

Cáp HDMI 15m Unitek Y-C143M 4K Cáp HDMI 15m Unitek Y-C143M 4K

Tồn kho :  1 Hộp

Giá :  586.000 VND

Cáp HDMI 15m YH-19 Cáp HDMI 15m YH-19

Tồn kho :  7 Sợi

Giá :  130.000 VND

Cáp HDMI 20m KM KH406 Cáp HDMI 20m KM KH406

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  375.200 VND

Cáp HDMI 20m Unitek Y-C110A 4K Cáp HDMI 20m Unitek Y-C110A 4K

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  1.037.400 VND

Cáp HDMI 20m Unitek Y-C144M Cáp HDMI 20m Unitek Y-C144M

Tồn kho :  1 Hộp

Giá :  922.000 VND

Cáp HDMI 25m Unitek Y-C170 Cáp HDMI 25m Unitek Y-C170

Tồn kho :  1 Sợi

Giá :  1.290.000 VND

Cáp HDMI 30m Unitek Y-C171 Cáp HDMI 30m Unitek Y-C171

Tồn kho :  1 Sợi

Giá :  1.640.000 VND

1 2