Công Ty TNHH TM DV Tin Học Tuyết Sơn
Chuyên phân phối Văn phòng phẩm - mực in - máy in - máy tính - linh kiện - thiết bị mạng.
Đ/c : Địa chỉ : 148 Huỳnh Thị Na, Ấp 6, Đông Thạnh, Hóc Môn
Giấy note trình ký Sign Here 3M (25.4x43.2mm) (Vỉ 50) Giấy note trình ký Sign Here 3M (25.4x43.2mm) (Vỉ 50)

Tồn kho :  5 Vĩ

Giá :  42.000 VND

Giấy Note 4 màu giấy Pronoti 07124 (19x76mm) (Hộp 48) Giấy Note 4 màu giấy Pronoti 07124 (19x76mm) (Hộp 48)

Tồn kho :  26 Xấp

Giá :  15.700 VND

Giấy Note 5 màu giấy Pronoti 40434 (12x50mm) (Hộp 36) Giấy Note 5 màu giấy Pronoti 40434 (12x50mm) (Hộp 36)

Tồn kho :  25 Xấp

Giá :  12.100 VND

Giấy Note 5 màu nhựa 3M Giấy Note 5 màu nhựa 3M

Tồn kho :  Kho rỗng

Giá :  20.800 VND

Giấy Note 5 màu nhựa Pronoti 45502 (12x48mm) (Hộp 48) Giấy Note 5 màu nhựa Pronoti 45502 (12x48mm) (Hộp 48)

Tồn kho :  31 Xấp

Giá :  12.400 VND

Giấy Note 3x5 Pronoti 30500 (76x127mm) (Lốc 12) Giấy Note 3x5 Pronoti 30500 (76x127mm) (Lốc 12)

Tồn kho :  7 Xấp

Giá :  13.100 VND

Giấy note 5 màu Nhựa Pronoti 45505 (12x48mm) (Hộp 48) Giấy note 5 màu Nhựa Pronoti 45505 (12x48mm) (Hộp 48)

Tồn kho :  30 Xấp

Giá :  12.400 VND

Giấy Note 3x2 vàng UNC (4,9x7,6cm) (Lốc 12) Giấy Note 3x2 vàng UNC (4,9x7,6cm) (Lốc 12)

Tồn kho :  3 Lốc

Giá :  38.000 VND

Giấy Note 3x2 vàng UNC (4,9x7,6cm) (Lốc 12) Giấy Note 3x2 vàng UNC (4,9x7,6cm) (Lốc 12)

Tồn kho :  80 Xấp

Giá :  4.000 VND

Giấy Note 3x3 vàng UNC (7,6x7,6cm) (Lốc 12) Giấy Note 3x3 vàng UNC (7,6x7,6cm) (Lốc 12)

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  4.800 VND

Giấy Note 3x3 vàng UNC (7,6x7,6cm) (Lốc 12) Giấy Note 3x3 vàng UNC (7,6x7,6cm) (Lốc 12)

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  57.600 VND

Giấy Note 1.5x2 Pronoti 15221 (38x51mm) (Lốc 12) Giấy Note 1.5x2 Pronoti 15221 (38x51mm) (Lốc 12)

Tồn kho :  12 Xấp

Giá :  4.000 VND

Giấy Note 3x2 Pronoti 30200 (76x51mm) (Lốc 12) Giấy Note 3x2 Pronoti 30200 (76x51mm) (Lốc 12)

Tồn kho :  6 Xấp

Giá :  6.200 VND

Giấy Note 3x3 Pronoti 30300 (76x76mm) (Lốc 12) Giấy Note 3x3 Pronoti 30300 (76x76mm) (Lốc 12)

Tồn kho :  384 Xấp

Giá :  8.200 VND

Giấy Note 3x4 Pronoti 30400 (76x102mm) (Lốc 12) Giấy Note 3x4 Pronoti 30400 (76x102mm) (Lốc 12)

Tồn kho :  9 Xấp

Giá :  10.800 VND

Hộp giấy note 5 màu ko keo Xukiva Hộp giấy note 5 màu ko keo Xukiva

Tồn kho :  4 Hộp

Giá :  46.000 VND

Giấy ghi chú hình trái tim 50179, 1 khối, 4 màu, 225 tờ Giấy ghi chú hình trái tim 50179, 1 khối, 4 màu, 225 tờ

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  27.000 VND

Giấy ghi chú hình quả lê 50181, 1 khối, 4 màu, 225 tờ Giấy ghi chú hình quả lê 50181, 1 khối, 4 màu, 225 tờ

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  27.000 VND

Giấy ghi chú hình trái tim 50341, 4 màu, 1 khối 225 tờ, 1 lỗ Giấy ghi chú hình trái tim 50341, 4 màu, 1 khối 225 tờ, 1 lỗ

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  30.000 VND

1 2