Công Ty TNHH TM DV Tin Học Tuyết Sơn
Chuyên phân phối Văn phòng phẩm - mực in - máy in - máy tính - linh kiện - thiết bị mạng.
Đ/c : Địa chỉ : 148 Huỳnh Thị Na, Ấp 6, Đông Thạnh, Hóc Môn
Dây đeo lụa móc xoay màu Dây đeo lụa móc xoay màu  (Đỏ)

Tồn kho :  10 Sợi

Giá :  2.800 VND

Dây đeo lụa móc xoay màu Dây đeo lụa móc xoay màu  (Vàng)

Tồn kho :  17 Sợi

Giá :  2.800 VND

Dây đeo lụa móc xoay màu Dây đeo lụa móc xoay màu  (Xanh Lá)

Tồn kho :  45 Sợi

Giá :  2.800 VND

Dây đeo lụa móc xoay màu Dây đeo lụa móc xoay màu  (Tím)

Tồn kho :  11 Sợi

Giá :  2.800 VND

Dây đeo lụa móc xoay màu Dây đeo lụa móc xoay màu  (Xám)

Tồn kho :  23 Sợi

Giá :  2.800 VND

Kẹp thẻ nhựa vàng (bịch 100) Kẹp thẻ nhựa vàng (bịch 100)

Tồn kho :  3 Bịch

Giá :  100.000 VND

Kẹp thẻ nhựa vàng (bịch 100) Kẹp thẻ nhựa vàng (bịch 100)

Tồn kho :  290 Cái

Giá :  1.000 VND

Kẹp thẻ sắt (bịch 100) Kẹp thẻ sắt (bịch 100)

Tồn kho :  1.000 Cái

Giá :  720 VND

Kẹp thẻ sắt (bịch 100) Kẹp thẻ sắt (bịch 100)

Tồn kho :  10 Bịch

Giá :  72.000 VND

Dây đeo đầu kẹp sắt (bịch 100) Dây đeo đầu kẹp sắt (bịch 100)

Tồn kho :  366 Sợi

Giá :  1.000 VND

Dây đeo đầu kẹp sắt (bịch 100) Dây đeo đầu kẹp sắt (bịch 100)

Tồn kho :  4 bịch

Giá :  100.000 VND

Dây đeo đầu móc xoay lớn (bịch 100) Dây đeo đầu móc xoay lớn (bịch 100)

Tồn kho :  5 bịch

Giá :  260.000 VND

Dây đeo đầu móc xoay lớn (bịch 100) Dây đeo đầu móc xoay lớn (bịch 100)

Tồn kho :  470 Sợi

Giá :  2.600 VND

Dây đeo đầu móc xoay nhỏ (bịch 100) Dây đeo đầu móc xoay nhỏ (bịch 100)

Tồn kho :  Kho rỗng

Giá :  2.300 VND

Dây đeo đầu móc xoay nhỏ (bịch 100) Dây đeo đầu móc xoay nhỏ (bịch 100)

Tồn kho :  Kho rỗng

Giá :  230.000 VND

Dây đeo LỤA đầu kẹp sắt (bịch 100) Dây đeo LỤA đầu kẹp sắt (bịch 100)

Tồn kho :  4 bịch

Giá :  90.000 VND

Dây đeo LỤA đầu kẹp sắt (bịch 100) Dây đeo LỤA đầu kẹp sắt (bịch 100)

Tồn kho :  449 Sợi

Giá :  900 VND

Dây đeo LỤA móc xoay (bịch 100) Dây đeo LỤA móc xoay (bịch 100)

Tồn kho :  578 Sợi

Giá :  1.700 VND

Dây đeo LỤA móc xoay (bịch 100) Dây đeo LỤA móc xoay (bịch 100)

Tồn kho :  6 bịch

Giá :  170.000 VND