Công Ty TNHH TM DV Tin Học Tuyết Sơn
Chuyên phân phối Văn phòng phẩm - mực in - máy in - máy tính - linh kiện - thiết bị mạng.
Đ/c : Địa chỉ : 148 Huỳnh Thị Na, Ấp 6, Đông Thạnh, Hóc Môn
Dao rọc giấy Thiên Long Flexoffice FO-KN04 Dao rọc giấy Thiên Long Flexoffice FO-KN04

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  29.700 VND

Dao rọc giấy CKN-01 Hộp 10 Dao rọc giấy CKN-01 Hộp 10

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  16.900 VND

Dao rọc giấy CKN-01 Hộp 10 Dao rọc giấy CKN-01 Hộp 10

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  169.000 VND

Dao Rọc giấy FO-KN02 18mm (hộp 12) Dao Rọc giấy FO-KN02 18mm (hộp 12)

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  180.000 VND

Dao Rọc giấy FO-KN02 18mm (hộp 12) Dao Rọc giấy FO-KN02 18mm (hộp 12)

Tồn kho :  1 Cái

Giá :  15.000 VND

Dao rọc giấy lớn SDI 0423 (hộp 12) Dao rọc giấy lớn SDI 0423 (hộp 12)

Tồn kho :  28 Cây

Giá :  11.600 VND

Dao rọc giấy lớn SDI 0423 (hộp 12) Dao rọc giấy lớn SDI 0423 (hộp 12)

Tồn kho :  2 hộp

Giá :  139.200 VND

Dao rọc giấy trung SDI 0404 (hộp 12) Dao rọc giấy trung SDI 0404 (hộp 12)

Tồn kho :  5 hộp

Giá :  103.200 VND

Dao rọc giấy trung SDI 0404 (hộp 12) Dao rọc giấy trung SDI 0404 (hộp 12)

Tồn kho :  60 Cái

Giá :  8.600 VND