Công Ty TNHH TM DV Tin Học Tuyết Sơn
Chuyên phân phối Văn phòng phẩm - mực in - máy in - máy tính - linh kiện - thiết bị mạng.
Đ/c : Địa chỉ : 148 Huỳnh Thị Na, Ấp 6, Đông Thạnh, Hóc Môn
Bàn cắt keo 200 Bàn cắt keo 200

Tồn kho :  3 Cái

Giá :  13.400 VND

Bàn cắt keo 300 Bàn cắt keo 300

Tồn kho :  2 Cái

Giá :  17.600 VND

Bàn cắt keo 350 Bàn cắt keo 350

Tồn kho :  3 Cái

Giá :  21.800 VND

Bàn cắt keo 400 Bàn cắt keo 400

Tồn kho :  4 Cái

Giá :  41.000 VND

Bàn cắt keo 500 Bàn cắt keo 500

Tồn kho :  4 Cái

Giá :  52.000 VND

Bàn cắt keo 600 Bàn cắt keo 600

Tồn kho :  5 Cái

Giá :  231.000 VND

Bàn cắt keo 800 nhựa Bàn cắt keo 800 nhựa

Tồn kho :  3 Cái

Giá :  112.000 VND

Bàn cắt keo 800 Sắt Bàn cắt keo 800 Sắt

Tồn kho :  5 Cái

Giá :  169.000 VND

Cắt keo 5F sắt 200Y Cắt keo 5F sắt 200Y

Tồn kho :  12 Cái

Giá :  29.000 VND

Cắt keo cầm tay 5P sắt Dân Hoa Cắt keo cầm tay 5P sắt Dân Hoa

Tồn kho :  33 Cái

Giá :  22.000 VND

Cắt keo cầm tay 6P nhựa Cắt keo cầm tay 6P nhựa

Tồn kho :  7 Cái

Giá :  17.600 VND

Cắt keo cầm tay 6P sắt Cắt keo cầm tay 6P sắt

Tồn kho :  8 Cái

Giá :  24.400 VND

Cắt keo cầm tay 7P nhựa Cắt keo cầm tay 7P nhựa

Tồn kho :  13 Cái

Giá :  22.800 VND

Cắt keo cầm tay nhựa 8p Cắt keo cầm tay nhựa 8p

Tồn kho :  5 Cái

Giá :  25.400 VND

Cắt keo sắt cầm tay 7P sắt Cắt keo sắt cầm tay 7P sắt

Tồn kho :  10 Cái

Giá :  27.000 VND

Cắt keo VP nhỏ N.2001 Cắt keo VP nhỏ N.2001

Tồn kho :  1 Cái

Giá :  13.500 VND

Cắt keo VP nhỏ N.2005 Cắt keo VP nhỏ N.2005

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  36.400 VND