Công Ty TNHH TM DV Tin Học Tuyết Sơn
Chuyên phân phối Văn phòng phẩm - mực in - máy in - máy tính - linh kiện - thiết bị mạng.
Đ/c : Địa chỉ : 148 Huỳnh Thị Na, Ấp 6, Đông Thạnh, Hóc Môn
Hồ sơ xin việc có ruột Hồ sơ xin việc có ruột

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  5.000 VND

Bao Thư 12x18 CÓ keo 80Gsm (xấp 100) Bao Thư 12x18 CÓ keo 80Gsm (xấp 100)

Tồn kho :  23 Xấp

Giá :  23.000 VND

Bao Thư 12x18 CÓ keo 80Gsm (xấp 100) Bao Thư 12x18 CÓ keo 80Gsm (xấp 100)

Tồn kho :  2.376 Cái

Giá :  1.000 VND

Bao Thư 12x18 KO keo 80Gsm (xấp 100) Bao Thư 12x18 KO keo 80Gsm (xấp 100)

Tồn kho :  1.674 Cái

Giá :  1.000 VND

Bao Thư 12x18 KO keo 80Gsm (xấp 100) Bao Thư 12x18 KO keo 80Gsm (xấp 100)

Tồn kho :  17 Xấp

Giá :  22.000 VND

Bao Thư 12x22 có keo 80Gsm (xấp 100) Bao Thư 12x22 có keo 80Gsm (xấp 100)

Tồn kho :  340 Cái

Giá :  1.000 VND

Bao Thư 12x22 có keo 80Gsm (xấp 100) Bao Thư 12x22 có keo 80Gsm (xấp 100)

Tồn kho :  3 Xấp

Giá :  25.000 VND

Bao Thư 12x22 ko keo 80Gsm (xấp 100) Bao Thư 12x22 ko keo 80Gsm (xấp 100)

Tồn kho :  10 Xấp

Giá :  24.000 VND

Bao Thư 12x22 ko keo 80Gsm (xấp 100) Bao Thư 12x22 ko keo 80Gsm (xấp 100)

Tồn kho :  978 Cái

Giá :  1.000 VND

Bao thư quấn dây xi măng F4 (xấp 50) Bao thư quấn dây xi măng F4 (xấp 50)

Tồn kho :  104 Cái

Giá :  7.800 VND

Bao thư quấn dây xi măng F4 (xấp 50) Bao thư quấn dây xi măng F4 (xấp 50)

Tồn kho :  2 xấp

Giá :  390.000 VND

Bao thư Thiên Long BT-01 Bao thư Thiên Long BT-01

Tồn kho :  106 XẤP NHỎ (25 cái)

Giá :  7.500 VND

Bao thư Thiên Long BT-01 Bao thư Thiên Long BT-01

Tồn kho :  2.850 Cái

Giá :  1.000 VND

Bao thư Trắng A5 80Gsm (Xấp 100) Bao thư Trắng A5 80Gsm (Xấp 100)

Tồn kho :  500 Cái

Giá :  1.500 VND

Bao thư Trắng A5 80Gsm (Xấp 100) Bao thư Trắng A5 80Gsm (Xấp 100)

Tồn kho :  5 Xấp

Giá :  46.000 VND

Bao Thư Trắng F4 (100Gsm) (xấp 100) Bao Thư Trắng F4 (100Gsm) (xấp 100)

Tồn kho :  322 Cái

Giá :  1.000 VND

Bao Thư Trắng F4 (100Gsm) (xấp 100) Bao Thư Trắng F4 (100Gsm) (xấp 100)

Tồn kho :  10 Xấp

Giá :  91.000 VND

Bao Thư Trắng F4 (80Gsm) (xấp 100) Bao Thư Trắng F4 (80Gsm) (xấp 100)

Tồn kho :  6 Xấp

Giá :  77.000 VND

Bao Thư Trắng F4 (80Gsm) (xấp 100) Bao Thư Trắng F4 (80Gsm) (xấp 100)

Tồn kho :  53 Cái

Giá :  1.500 VND

Bao Thư Vàng A5 (100Gsm) (xấp 100) Bao Thư Vàng A5 (100Gsm) (xấp 100)

Tồn kho :  400 Cái

Giá :  1.500 VND

1 2