Công Ty TNHH TM DV Tin Học Tuyết Sơn
Chuyên phân phối Văn phòng phẩm - mực in - máy in - máy tính - linh kiện - thiết bị mạng.
Đ/c : Địa chỉ : 148 Huỳnh Thị Na, Ấp 6, Đông Thạnh, Hóc Môn
Bảng tên có kẹp và kim cài (PB 5.8x9cm-LL 5.5x8.5cm) Bảng tên có kẹp và kim cài (PB 5.8x9cm-LL 5.5x8.5cm)

Tồn kho :  10 Cái

Giá :  2.500 VND

Bộ bảng tên Sakura (PB 7.5x10cm-LL 6x9.5cm) (hộp 50) Bộ bảng tên Sakura (PB 7.5x10cm-LL 6x9.5cm) (hộp 50)

Tồn kho :  186 Bộ

Giá :  2.200 VND

Bộ bảng tên Sakura (PB 7.5x10cm-LL 6x9.5cm) (hộp 50) Bộ bảng tên Sakura (PB 7.5x10cm-LL 6x9.5cm) (hộp 50)

Tồn kho :  4 Hộp

Giá :  110.000 VND

Bảng tên da NÂU ĐỨNG (PB 11x7cm-LL 9x6cm) (Lốc 50) Bảng tên da NÂU ĐỨNG (PB 11x7cm-LL 9x6cm) (Lốc 50)

Tồn kho :  11 lốc

Giá :  130.000 VND

Bảng tên da NÂU ĐỨNG (PB 11x7cm-LL 9x6cm) (Lốc 50) Bảng tên da NÂU ĐỨNG (PB 11x7cm-LL 9x6cm) (Lốc 50)

Tồn kho :  525 Cái

Giá :  2.600 VND

Bảng tên da NÂU NGANG (PB 8x10cm-LL 6x9cm) (Lốc 50) Bảng tên da NÂU NGANG (PB 8x10cm-LL 6x9cm) (Lốc 50)

Tồn kho :  550 Cái

Giá :  2.600 VND

Bảng tên da NÂU NGANG (PB 8x10cm-LL 6x9cm) (Lốc 50) Bảng tên da NÂU NGANG (PB 8x10cm-LL 6x9cm) (Lốc 50)

Tồn kho :  11 Lốc

Giá :  130.000 VND

Bảng tên da Xanh đứng (PB 11x7cm-LL 9x6cm) (lốc 50) Bảng tên da Xanh đứng (PB 11x7cm-LL 9x6cm) (lốc 50)

Tồn kho :  9 lốc

Giá :  130.000 VND

Bảng tên da Xanh đứng (PB 11x7cm-LL 9x6cm) (lốc 50) Bảng tên da Xanh đứng (PB 11x7cm-LL 9x6cm) (lốc 50)

Tồn kho :  425 cái

Giá :  2.600 VND

Bảng tên nhựa dẽo ngang (PB 8.5x10cm-LL 6.5x9.5cm) (Lốc 100) Bảng tên nhựa dẽo ngang (PB 8.5x10cm-LL 6.5x9.5cm) (Lốc 100)

Tồn kho :  600 Cái

Giá :  700 VND

Bảng tên nhựa dẽo ngang (PB 8.5x10cm-LL 6.5x9.5cm) (Lốc 100) Bảng tên nhựa dẽo ngang (PB 8.5x10cm-LL 6.5x9.5cm) (Lốc 100)

Tồn kho :  6 Lốc

Giá :  70.000 VND

Bảng tên Zipper 107 đứng (PB 11.5x6.5cm-LL 9.5x6cm) (lốc 50) Bảng tên Zipper 107 đứng (PB 11.5x6.5cm-LL 9.5x6cm) (lốc 50)

Tồn kho :  9 hộp

Giá :  50.000 VND

Bảng tên Zipper 107 đứng (PB 11.5x6.5cm-LL 9.5x6cm) (lốc 50) Bảng tên Zipper 107 đứng (PB 11.5x6.5cm-LL 9.5x6cm) (lốc 50)

Tồn kho :  450 Cái

Giá :  1.000 VND

Bảng tên Zipper 108 ngang (PB 8.5x10cm-LL 6x9.5cm) (lốc 50) Bảng tên Zipper 108 ngang (PB 8.5x10cm-LL 6x9.5cm) (lốc 50)

Tồn kho :  548 Cái

Giá :  1.000 VND

Bảng tên Zipper 108 ngang (PB 8.5x10cm-LL 6x9.5cm) (lốc 50) Bảng tên Zipper 108 ngang (PB 8.5x10cm-LL 6x9.5cm) (lốc 50)

Tồn kho :  11 Hộp

Giá :  50.000 VND

Bảng mica 30 cm x 10 cm Bảng mica 30 cm x 10 cm

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  150.000 VND