Công Ty TNHH TM DV Tin Học Tuyết Sơn
Chuyên phân phối Văn phòng phẩm - mực in - máy in - máy tính - linh kiện - thiết bị mạng.
Đ/c : Địa chỉ : 148 Huỳnh Thị Na, Ấp 6, Đông Thạnh, Hóc Môn
Băng keo văn phòng 1.2Fx18Y Băng keo văn phòng 1.2Fx18Y

Tồn kho :  4 Cây

Giá :  9.590 VND

Băng keo văn phòng 1.2Fx20Y Băng keo văn phòng 1.2Fx20Y

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  10.805 VND

Băng keo văn phòng 1.2Fx18Y Băng keo văn phòng 1.2Fx18Y

Tồn kho :  49 Cuộn

Giá :  799 VND

Băng keo văn phòng 1.2Fx20Y Băng keo văn phòng 1.2Fx20Y

Tồn kho :  25 Cuộn

Giá :  900 VND

Băng keo văn phòng 1.8Fx10Y Băng keo văn phòng 1.8Fx10Y

Tồn kho :  10 Cây

Giá :  10.449 VND

Băng keo văn phòng 1.8Fx10Y Băng keo văn phòng 1.8Fx10Y

Tồn kho :  130 Cuộn

Giá :  1.045 VND

Băng keo văn phòng 1.8Fx18Y Băng keo văn phòng 1.8Fx18Y

Tồn kho :  5 Cuộn

Giá :  1.566 VND

Băng keo văn phòng 1.8Fx18Y Băng keo văn phòng 1.8Fx18Y

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  15.656 VND

Băng keo văn phòng 1.8Fx20Y Băng keo văn phòng 1.8Fx20Y

Tồn kho :  20 Cây

Giá :  12.000 VND

Băng keo văn phòng 1.8Fx20Y Băng keo văn phòng 1.8Fx20Y

Tồn kho :  200 Cuộn

Giá :  1.300 VND