Công Ty TNHH TM DV Tin Học Tuyết Sơn
Chuyên phân phối Văn phòng phẩm - mực in - máy in - máy tính - linh kiện - thiết bị mạng.
Đ/c : Địa chỉ : 148 Huỳnh Thị Na, Ấp 6, Đông Thạnh, Hóc Môn
Băng keo điện Nano 10Y Đen (cây 10) Băng keo điện Nano 10Y Đen (cây 10)

Tồn kho :  25 Cuộn

Giá :  2.900 VND

Băng keo điện Nano 10Y Đen (cây 10) Băng keo điện Nano 10Y Đen (cây 10)

Tồn kho :  3 Cây

Giá :  29.000 VND

Băng Keo điện Nano 20Y Đen (cây 10) Băng Keo điện Nano 20Y Đen (cây 10)

Tồn kho :  32 Cây

Giá :  56.000 VND

Băng Keo điện Nano 20Y Đen (cây 10) Băng Keo điện Nano 20Y Đen (cây 10)

Tồn kho :  348 Cuộn

Giá :  5.600 VND

Băng Keo điện Nano 20Y Đỏ (cây 10) Băng Keo điện Nano 20Y Đỏ (cây 10)

Tồn kho :  29 Cuộn

Giá :  5.600 VND

Băng Keo điện Nano 20Y Đỏ (cây 10) Băng Keo điện Nano 20Y Đỏ (cây 10)

Tồn kho :  3 Cây

Giá :  56.000 VND

Băng Keo điện Nano 20Y Trắng (cây 10) Băng Keo điện Nano 20Y Trắng (cây 10)

Tồn kho :  5 Cây

Giá :  56.000 VND

Băng Keo điện Nano 20Y Trắng (cây 10) Băng Keo điện Nano 20Y Trắng (cây 10)

Tồn kho :  50 Cuộn

Giá :  5.600 VND

Băng Keo điện Nano 20Y Vàng (cây 10) Băng Keo điện Nano 20Y Vàng (cây 10)

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  5.600 VND

Băng Keo điện Nano 20Y Vàng (cây 10) Băng Keo điện Nano 20Y Vàng (cây 10)

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  56.000 VND

Băng Keo điện Nano 20Y Xanh Dương (cây 10) Băng Keo điện Nano 20Y Xanh Dương (cây 10)

Tồn kho :  6 Cây

Giá :  56.000 VND

Băng Keo điện Nano 20Y Xanh Dương (cây 10) Băng Keo điện Nano 20Y Xanh Dương (cây 10)

Tồn kho :  59 Cuộn

Giá :  5.600 VND

Băng Keo điện Nano 20Y Xanh Lá (cây 10) Băng Keo điện Nano 20Y Xanh Lá (cây 10)

Tồn kho :  70 Cuộn

Giá :  5.600 VND

Băng Keo điện Nano 20Y Xanh Lá (cây 10) Băng Keo điện Nano 20Y Xanh Lá (cây 10)

Tồn kho :  7 Cây

Giá :  56.000 VND