Công Ty TNHH TM DV Tin Học Tuyết Sơn
Chuyên phân phối Văn phòng phẩm - mực in - máy in - máy tính - linh kiện - thiết bị mạng.
Đ/c : Địa chỉ : 148 Huỳnh Thị Na, Ấp 6, Đông Thạnh, Hóc Môn
Băng keo màu 2.4Fx48M Băng keo màu 2.4Fx48M  (Xanh Dương)

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  7.100 VND

Băng keo màu 2.4Fx48M Băng keo màu 2.4Fx48M  (Xanh lá)

Tồn kho :  12 Cuộn

Giá :  7.100 VND

Băng keo màu 2.4Fx48M Băng keo màu 2.4Fx48M  (Vàng)

Tồn kho :  12 Cuộn

Giá :  7.100 VND

Băng keo màu 2.4Fx48M Băng keo màu 2.4Fx48M  (Đỏ)

Tồn kho :  12 Cuộn

Giá :  7.100 VND

Băng keo màu 2.4Fx48M Băng keo màu 2.4Fx48M  (Trắng)

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  7.100 VND

Băng keo màu 2.4Fx48M Băng keo màu 2.4Fx48M  (Đen)

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  7.100 VND

Băng keo màu 3.6Fx48M (Cây 8) Băng keo màu 3.6Fx48M (Cây 8)  (Xanh Dương)

Tồn kho :  7 Cuộn

Giá :  10.700 VND

Băng keo màu 3.6Fx48M (Cây 8) Băng keo màu 3.6Fx48M (Cây 8)  (Xanh lá)

Tồn kho :  15 Cuộn

Giá :  11.000 VND

Băng keo màu 3.6Fx48M (Cây 8) Băng keo màu 3.6Fx48M (Cây 8)  (Vàng)

Tồn kho :  8 Cuộn

Giá :  10.700 VND

Băng keo màu 3.6Fx48M (Cây 8) Băng keo màu 3.6Fx48M (Cây 8)  (Đỏ)

Tồn kho :  13 Cuộn

Giá :  11.100 VND

Băng keo màu 3.6Fx48M (Cây 8) Băng keo màu 3.6Fx48M (Cây 8)  (Trắng)

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  10.300 VND

Băng keo màu 3.6Fx48M (Cây 8) Băng keo màu 3.6Fx48M (Cây 8)  (đen)

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  10.300 VND

Băng keo màu 4.8Fx1.2kg (Cây 6) Băng keo màu 4.8Fx1.2kg (Cây 6)  (Đỏ)

Tồn kho :  22 Cuộn

Giá :  21.000 VND

Băng keo màu 4.8Fx48M (Cây 6) Băng keo màu 4.8Fx48M (Cây 6)  (Xanh Dương)

Tồn kho :  26 Cuộn

Giá :  15.400 VND

Băng keo màu 4.8Fx48M (Cây 6) Băng keo màu 4.8Fx48M (Cây 6)  (Xanh lá)

Tồn kho :  27 Cuộn

Giá :  15.400 VND

Băng keo màu 4.8Fx48M (Cây 6) Băng keo màu 4.8Fx48M (Cây 6)  (Vàng)

Tồn kho :  39 Cuộn

Giá :  15.400 VND

Băng keo màu 4.8Fx48M (Cây 6) Băng keo màu 4.8Fx48M (Cây 6)  (Đỏ)

Tồn kho :  12 Cuộn

Giá :  15.400 VND

Băng keo màu 4.8Fx48M (Cây 6) Băng keo màu 4.8Fx48M (Cây 6)  (Trắng)

Tồn kho :  42 Cuộn

Giá :  15.400 VND

Băng keo màu 4.8Fx48M (Cây 6) Băng keo màu 4.8Fx48M (Cây 6)  (Đen)

Tồn kho :  5 Cuộn

Giá :  15.400 VND

Băng Keo Vải 4.8Fx13Y Băng Keo Vải 4.8Fx13Y  (Vàng)

Tồn kho :  7 Cuộn

Giá :  19.500 VND

1 2 3