Công Ty TNHH TM DV Tin Học Tuyết Sơn
Chuyên phân phối Văn phòng phẩm - mực in - máy in - máy tính - linh kiện - thiết bị mạng.
Đ/c : Địa chỉ : 148 Huỳnh Thị Na, Ấp 6, Đông Thạnh, Hóc Môn
Băng keo xốp đen 2.4Fx6m (cây 10) (lõi đỏ) Băng keo xốp đen 2.4Fx6m (cây 10) (lõi đỏ)

Tồn kho :  100 Cuộn

Giá :  8.500 VND

Băng keo xốp đen 2.4Fx6m (cây 10) (lõi đỏ) Băng keo xốp đen 2.4Fx6m (cây 10) (lõi đỏ)

Tồn kho :  5 Cây

Giá :  85.000 VND

Băng keo xốp đen dầu 1.2Fx6m (lõi đỏ) Băng keo xốp đen dầu 1.2Fx6m (lõi đỏ)

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  5.400 VND

Băng keo xốp đen dầu 1.2Fx6m (lõi đỏ) Băng keo xốp đen dầu 1.2Fx6m (lõi đỏ)

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  108.000 VND

Băng keo xốp đen dầu 1.2Fx6m (lõi xanh) Băng keo xốp đen dầu 1.2Fx6m (lõi xanh)

Tồn kho :  2 Cây 20 cuộn

Giá :  93.000 VND

Băng keo xốp đen dầu 1.2Fx6m (lõi xanh) Băng keo xốp đen dầu 1.2Fx6m (lõi xanh)

Tồn kho :  40 Cuộn

Giá :  4.700 VND

Băng keo xốp đen dầu 2.4Fx6m (lõi xanh) Băng keo xốp đen dầu 2.4Fx6m (lõi xanh)

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  9.300 VND

Băng keo xốp đen dầu 2.4Fx6m (lõi xanh) Băng keo xốp đen dầu 2.4Fx6m (lõi xanh)

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  88.000 VND

Băng keo xốp đen dầu 4.8Fx6m (lõi xanh) Băng keo xốp đen dầu 4.8Fx6m (lõi xanh)

Tồn kho :  4 Cây 5 cuộn

Giá :  89.000 VND

Băng keo xốp đen dầu 4.8Fx6m (lõi xanh) Băng keo xốp đen dầu 4.8Fx6m (lõi xanh)

Tồn kho :  22 Cuộn

Giá :  17.700 VND

Băng keo xốp vàng 1.2Fx6m (cây 20) Băng keo xốp vàng 1.2Fx6m (cây 20)

Tồn kho :  60 Cuộn

Giá :  3.600 VND

Băng keo xốp vàng 1.2Fx6m (cây 20) Băng keo xốp vàng 1.2Fx6m (cây 20)

Tồn kho :  3 Cây

Giá :  72.000 VND

Băng Keo Xốp vàng 2.4Fx6m (cây 10) Băng Keo Xốp vàng 2.4Fx6m (cây 10)

Tồn kho :  9 Cây

Giá :  72.000 VND

Băng Keo Xốp vàng 2.4Fx6m (cây 10) Băng Keo Xốp vàng 2.4Fx6m (cây 10)

Tồn kho :  100 Cuộn

Giá :  7.400 VND

Băng Keo Xốp vàng 4.8Fx6m (cây 5) Băng Keo Xốp vàng 4.8Fx6m (cây 5)

Tồn kho :  20 Cuộn

Giá :  14.800 VND

Băng Keo Xốp vàng 4.8Fx6m (cây 5) Băng Keo Xốp vàng 4.8Fx6m (cây 5)

Tồn kho :  4 Cây

Giá :  74.000 VND

Băng Keo 2M 1.2Fx9Y Băng Keo 2M 1.2Fx9Y

Tồn kho :  494 Cuộn

Giá :  1.900 VND

Băng Keo 2M 1.2Fx9Y Băng Keo 2M 1.2Fx9Y

Tồn kho :  21 Cây

Giá :  42.000 VND

Băng Keo 2M dầu trắng 2.4Fx18m (cây 12) Băng Keo 2M dầu trắng 2.4Fx18m (cây 12)

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  9.800 VND

Băng Keo 2M dầu trắng 2.4Fx18m (cây 12) Băng Keo 2M dầu trắng 2.4Fx18m (cây 12)

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  117.000 VND

1 2