Công Ty TNHH TM DV Tin Học Tuyết Sơn
Chuyên phân phối Văn phòng phẩm - mực in - máy in - máy tính - linh kiện - thiết bị mạng.
Đ/c : Địa chỉ : 148 Huỳnh Thị Na, Ấp 6, Đông Thạnh, Hóc Môn
Cáp VGA 1.5m JQB Cáp VGA 1.5m JQB

Tồn kho :  35 Sợi

Giá :  17.000 VND

Cáp VGA 1.5m KV401 Cáp VGA 1.5m KV401

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  34.000 VND

Cáp VGA 1.5m VMS1.5 Cáp VGA 1.5m VMS1.5

Tồn kho :  13 Sợi

Giá :  35.000 VND

Cáp VGA 10m Unitek Y-C506G Cáp VGA 10m Unitek Y-C506G

Tồn kho :  2 Hộp

Giá :  254.000 VND

Cáp VGA 10m VMS10 Cáp VGA 10m VMS10

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  91.000 VND

Cáp VGA 15m Unitek Y-C507G Cáp VGA 15m Unitek Y-C507G

Tồn kho :  1 Hộp

Giá :  314.000 VND

Cáp VGA 15m VMSC15 Cáp VGA 15m VMSC15

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  174.000 VND

Cáp VGA 20m Unitek Y-C508G Cáp VGA 20m Unitek Y-C508G

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  410.000 VND

Cáp VGA 3m KV402 Cáp VGA 3m KV402

Tồn kho :  14 Sợi

Giá :  55.000 VND

Cáp VGA 3m Unitek Y-C504G Cáp VGA 3m Unitek Y-C504G

Tồn kho :  13 Sợi

Giá :  110.000 VND

Cáp VGA 3m VMS3 Cáp VGA 3m VMS3

Tồn kho :  1 Sợi

Giá :  45.000 VND

Cáp VGA 5m KV403 Cáp VGA 5m KV403

Tồn kho :  4 Sợi

Giá :  79.000 VND

Cáp VGA 5m KV603 Cáp VGA 5m KV603

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  47.000 VND

Cáp VGA 5m Unitek Y-C505G Cáp VGA 5m Unitek Y-C505G

Tồn kho :  9 Sợi

Giá :  135.000 VND

Cáp VGA 1.5m Unitek Y-C503G Cáp VGA 1.5m Unitek Y-C503G

Tồn kho :  4 Sợi

Giá :  75.000 VND

Cáp VGA 1.5m bóc máy (Zin) Cáp VGA 1.5m bóc máy (Zin)

Tồn kho :  2 Sợi

Giá :  80.000 VND