Công Ty TNHH TM DV Tin Học Tuyết Sơn
Chuyên phân phối Văn phòng phẩm - mực in - máy in - máy tính - linh kiện - thiết bị mạng.
Đ/c : Địa chỉ : 148 Huỳnh Thị Na, Ấp 6, Đông Thạnh, Hóc Môn
Miếng lót chuột Kingmaster K11 (200x250x1.5mm) Miếng lót chuột Kingmaster K11 (200x250x1.5mm)

Tồn kho :  50 Miếng

Giá :  12.000 VND

Miếng lót chuột kingmaster K15 (200x240x1.5mm) Miếng lót chuột kingmaster K15 (200x240x1.5mm)

Tồn kho :  9 Miếng

Giá :  15.000 VND

Miếng lót chuột Kingmaster R5 Miếng lót chuột Kingmaster R5

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  30.000 VND

Miếng lót chuột Kingmaster X1 Miếng lót chuột Kingmaster X1

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  35.000 VND

Miếng lót chuột kingmaster X3 (245*320*4mm) Miếng lót chuột kingmaster X3 (245*320*4mm)

Tồn kho :  15 Miếng

Giá :  26.000 VND

Miếng lót chuột kingmaster X7 (250*290*2mm) Miếng lót chuột kingmaster X7 (250*290*2mm)

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  15.000 VND

Miếng lót chuột KM G66 Miếng lót chuột KM G66

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  18.000 VND

Miếng lót chuột KM Q8 (210x250x1.7mm) Miếng lót chuột KM Q8 (210x250x1.7mm)

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  14.000 VND

Miếng lót chuột KM Razer W3 (210*250*1.7mm) Miếng lót chuột KM Razer W3 (210*250*1.7mm)

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  15.000 VND

Miếng lót chuột KM X2 (245*320*4mm) Miếng lót chuột KM X2 (245*320*4mm)

Tồn kho :  18 Miếng

Giá :  32.000 VND

Miếng lót chuột KM Y-1 (245x320x3mm) Miếng lót chuột KM Y-1 (245x320x3mm)

Tồn kho :  3 Cái

Giá :  21.000 VND

Miếng lót chuột Logilily L 11 Miếng lót chuột Logilily L 11

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  15.000 VND

Miếng lót chuột Logitech có tay đệm Miếng lót chuột Logitech có tay đệm

Tồn kho :  2 Cái

Giá :  10.000 VND

Miếng lót chuột Logitech hình Lớn (250*290*1.5mm) Miếng lót chuột Logitech hình Lớn (250*290*1.5mm)

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  17.000 VND

Miếng lót chuột S3 (300x900*x3mm) Miếng lót chuột S3 (300x900*x3mm)

Tồn kho :  2 Miếng

Giá :  54.000 VND