Công Ty TNHH TM DV Tin Học Tuyết Sơn
Chuyên phân phối Văn phòng phẩm - mực in - máy in - máy tính - linh kiện - thiết bị mạng.
Đ/c : Địa chỉ : 148 Huỳnh Thị Na, Ấp 6, Đông Thạnh, Hóc Môn
Ép Plastic A3 100Mic (chính hiệu YIDU có màng co full box) Ép Plastic A3 100Mic (chính hiệu YIDU có màng co full box)

Tồn kho :  1 Hộp

Giá :  313.000 VND

Ép Plastic A3 80Mic Ép Plastic A3 80Mic

Tồn kho :  16 Tờ

Giá :  20.000 VND

Ép Plastic A3 80Mic (chính hiệu YIDU có màng co full box) Ép Plastic A3 80Mic (chính hiệu YIDU có màng co full box)

Tồn kho :  7 Hộp

Giá :  245.000 VND

Ép Plastic A4 100Mic (chính hiệu YIDU có màng co full box) Ép Plastic A4 100Mic (chính hiệu YIDU có màng co full box)

Tồn kho :  10 Hộp

Giá :  156.000 VND

Ép Plastic A4 125Mic Ép Plastic A4 125Mic

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  170.000 VND

Ép Plastic A4 150Mic (chính hiệu YIDU có màng co full box) Ép Plastic A4 150Mic (chính hiệu YIDU có màng co full box)

Tồn kho :  4 Hộp

Giá :  238.000 VND

Ép Plastic 13x18cm 37Mic OK Ép Plastic 13x18cm 37Mic OK

Tồn kho :  5 Xấp

Giá :  21.000 VND

Ép Plastic A4 80Mic Ép Plastic A4 80Mic

Tồn kho :  Kho rỗng

Giá :  15.000 VND

Ép Plastic A4 80Mic (chính hiệu YIDU có màng co full box) Ép Plastic A4 80Mic (chính hiệu YIDU có màng co full box)

Tồn kho :  16 Hộp

Giá :  111.000 VND

Ép Plastic A5 80Mic Ép Plastic A5 80Mic

Tồn kho :  7 Tờ

Giá :  10.000 VND

Ép Plastic A5 80Mic (chính hiệu YIDU có màng co full box) Ép Plastic A5 80Mic (chính hiệu YIDU có màng co full box)

Tồn kho :  17 Hộp

Giá :  64.000 VND

Ép Plastic CMND 125Mic Ép Plastic CMND 125Mic

Tồn kho :  2 Hộp

Giá :  31.000 VND

Ép Plastic CMND 150Mic Ép Plastic CMND 150Mic

Tồn kho :  Kho rỗng

Giá :  10.000 VND

Ép Plastic CMND 160Mic Ép Plastic CMND 160Mic

Tồn kho :  Kho rỗng

Giá :  34.500 VND

Bao đựng căn cước công dân Bao đựng căn cước công dân

Tồn kho :  181 Cái

Giá :  4.000 VND

Bao đựng căn cước công dân Bao đựng căn cước công dân

Tồn kho :  2 Xấp 100c

Giá :  130.000 VND

Ép Plastic A4 80Mic (chính hiệu YIDU có màng co full box) Ép Plastic A4 80Mic (chính hiệu YIDU có màng co full box)

Tồn kho :  1.570 Tờ

Giá :  10.000 VND