Công Ty TNHH TM DV Tin Học Tuyết Sơn
Chuyên phân phối Văn phòng phẩm - mực in - máy in - máy tính - linh kiện - thiết bị mạng.
Đ/c : Địa chỉ : 148 Huỳnh Thị Na, Ấp 6, Đông Thạnh, Hóc Môn
Chip 2600 BK Chip 2600 BK

Tồn kho :  7 Con

Giá :  50.000 VND

Chip 2600 C Chip 2600 C

Tồn kho :  4 Con

Giá :  50.000 VND

Chip 2600 M Chip 2600 M

Tồn kho :  5 Con

Giá :  50.000 VND

Chip 2600 Y Chip 2600 Y

Tồn kho :  4 Con

Giá :  50.000 VND

Chip CB540A BK (HP 1215/ 1300/ 1312/ 1515/ 1518/ Canon 5050/ 8050) Chip CB540A BK (HP 1215/ 1300/ 1312/ 1515/ 1518/ Canon 5050/ 8050)

Tồn kho :  14 Con

Giá :  50.000 VND

Chip CB541A C (HP 1215/ 1300/ 1312/ 1515/ 1518/ Canon 5050/ 8050) Chip CB541A C (HP 1215/ 1300/ 1312/ 1515/ 1518/ Canon 5050/ 8050)

Tồn kho :  10 Con

Giá :  50.000 VND

Chip CB542A Y (HP 1215/ 1300/ 1312/ 1515/ 1518/ Canon 5050/ 8050) Chip CB542A Y (HP 1215/ 1300/ 1312/ 1515/ 1518/ Canon 5050/ 8050)

Tồn kho :  16 Con

Giá :  50.000 VND

Chip CB543A M (HP 1215/ 1300/ 1312/ 1515/ 1518/ Canon 5050/ 8050) Chip CB543A M (HP 1215/ 1300/ 1312/ 1515/ 1518/ Canon 5050/ 8050)

Tồn kho :  9 Con

Giá :  50.000 VND

Chip CE310A BK (HP CP1025) Chip CE310A BK (HP CP1025)

Tồn kho :  8 Con

Giá :  50.000 VND

Chip CE311A C (HP CP1025) Chip CE311A C (HP CP1025)

Tồn kho :  Kho rỗng

Giá :  50.000 VND

Chip CE312A Y (HP CP1025) Chip CE312A Y (HP CP1025)

Tồn kho :  Kho rỗng

Giá :  50.000 VND

Chip CE313A M (HP CP1025) Chip CE313A M (HP CP1025)

Tồn kho :  4 Con

Giá :  50.000 VND

Chip CE320A BK (HP 1525) Chip CE320A BK (HP 1525)

Tồn kho :  9 Cái

Giá :  50.000 VND

Chip CE321A C (HP 1525) Chip CE321A C (HP 1525)

Tồn kho :  9 Cái

Giá :  50.000 VND

Chip CE322A Y (HP 1525) Chip CE322A Y (HP 1525)

Tồn kho :  10 Con

Giá :  50.000 VND

Chip CE323A M (HP 1525) Chip CE323A M (HP 1525)

Tồn kho :  12 Cái

Giá :  50.000 VND

Chip CE410A BK (HP 400/300) Chip CE410A BK (HP 400/300)

Tồn kho :  11 Con

Giá :  50.000 VND

Chip CE411A C (HP 400/300) Chip CE411A C (HP 400/300)

Tồn kho :  14 Con

Giá :  50.000 VND

Chip CE412A Y (HP 400/300) Chip CE412A Y (HP 400/300)

Tồn kho :  17 Con

Giá :  50.000 VND

Chip CE413A M (HP 400/300) Chip CE413A M (HP 400/300)

Tồn kho :  17 Con

Giá :  50.000 VND

1 2 3