Công Ty TNHH TM DV Tin Học Tuyết Sơn
Chuyên phân phối Văn phòng phẩm - mực in - máy in - máy tính - linh kiện - thiết bị mạng.
Đ/c : Địa chỉ : 148 Huỳnh Thị Na, Ấp 6, Đông Thạnh, Hóc Môn
Ruột chì Thiên Long PCL-03 Ruột chì Thiên Long PCL-03

Tồn kho :  143 Ống

Giá :  6.500 VND

Ruột chì Thiên Long PCL-03 Ruột chì Thiên Long PCL-03

Tồn kho :  14 Hộp 10 ống

Giá :  63.000 VND

Ruột chì Yoyo 0.5mm Ruột chì Yoyo 0.5mm

Tồn kho :  9 ống

Giá :  3.900 VND

Ruột chì 2B Monami 0.7mm Ruột chì 2B Monami 0.7mm

Tồn kho :  14 ống

Giá :  12.000 VND

Ruột chì PCL-05 Ruột chì PCL-05

Tồn kho :  100 Ống

Giá :  3.100 VND

Ruột chì PCL-05 Ruột chì PCL-05

Tồn kho :  5 Hộp 20 ống

Giá :  60.000 VND

Bút chì gỗ 2B TP-GP009/DO Bút chì gỗ 2B TP-GP009/DO

Tồn kho :  148 Cây

Giá :  5.300 VND

Bút chì gỗ 2B TP-GP009/DO Bút chì gỗ 2B TP-GP009/DO

Tồn kho :  15 Hộp 10C

Giá :  51.000 VND

Bút chì gỗ GP-C01 Bút chì gỗ GP-C01

Tồn kho :  45 Cây

Giá :  8.200 VND

Bút chì gỗ GP-C01 Bút chì gỗ GP-C01

Tồn kho :  9 Vĩ 5C

Giá :  39.000 VND

Bút chì bấm PC-026 + min chì (Hộp 10b) Bút chì bấm PC-026 + min chì (Hộp 10b)

Tồn kho :  13 Bộ

Giá :  28.000 VND

Bút chì bấm Thiên Long Biz-PC02 Bút chì bấm Thiên Long Biz-PC02

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  54.000 VND

Bút chì gỗ GP-04 Bút chì gỗ GP-04

Tồn kho :  12 Hộp 10C

Giá :  43.000 VND

Bút chì gỗ Gstar 3B (Hộp 12C) Bút chì gỗ Gstar 3B (Hộp 12C)

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  2.000 VND

Bút chì bấm Cello Supreme 0,5mm Bút chì bấm Cello Supreme 0,5mm

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  8.000 VND

Bút chì bấm PC-003 (hộp 10) Bút chì bấm PC-003 (hộp 10)

Tồn kho :  72 Cây

Giá :  4.200 VND

Bút chì bấm PC-003 (hộp 10) Bút chì bấm PC-003 (hộp 10)

Tồn kho :  7 Hộp

Giá :  40.000 VND

Bút chì TP-GP012 Bút chì TP-GP012

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  31.000 VND

Bút chì bấm PC-018 (hộp 20) Bút chì bấm PC-018 (hộp 20)

Tồn kho :  11 Hộp

Giá :  130.000 VND

Bút chì gỗ Gstar 3B (Hộp 12C) Bút chì gỗ Gstar 3B (Hộp 12C)

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  23.000 VND

1 2 3