Công Ty TNHH TM DV Tin Học Tuyết Sơn
Chuyên phân phối Văn phòng phẩm - mực in - máy in - máy tính - linh kiện - thiết bị mạng.
Đ/c : Địa chỉ : 148 Huỳnh Thị Na, Ấp 6, Đông Thạnh, Hóc Môn
Băng Keo Simili 2.4Fx7m Băng Keo Simili 2.4Fx7m  (Xanh Dương)

Tồn kho :  5 Cây 12C

Giá :  59.000 VND

Băng Keo Simili 2.4Fx7m Băng Keo Simili 2.4Fx7m  (Xanh Dương)

Tồn kho :  54 Cuộn

Giá :  5.100 VND

Băng Keo Simili 2.4Fx7m Băng Keo Simili 2.4Fx7m  (Xanh Lá)

Tồn kho :  35 Cuộn

Giá :  5.100 VND

Băng Keo Simili 2.4Fx7m Băng Keo Simili 2.4Fx7m  (Xanh Lá)

Tồn kho :  3 Cây 12C

Giá :  59.000 VND

Băng Keo Simili 3.6Fx7m Băng Keo Simili 3.6Fx7m  (Đỏ)

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  7.600 VND

Băng Keo Simili 3.6Fx7m Băng Keo Simili 3.6Fx7m  (Xanh Dương)

Tồn kho :  176 Cuộn

Giá :  7.600 VND

Băng Keo Simili 3.6Fx7m Băng Keo Simili 3.6Fx7m  (Xanh Dương)

Tồn kho :  22 Cây 8C

Giá :  59.000 VND

Băng Keo Simili 3.6Fx7m Băng Keo Simili 3.6Fx7m  (Xanh Lá)

Tồn kho :  4 Cây 8C

Giá :  59.000 VND

Băng Keo Simili 3.6Fx7m Băng Keo Simili 3.6Fx7m  (Xanh Lá)

Tồn kho :  28 Cuộn

Giá :  7.600 VND

Băng keo Simili 4.8Fx7m Băng keo Simili 4.8Fx7m  (Đỏ)

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  10.100 VND

Băng Keo Simili 4.8Fx7m Băng Keo Simili 4.8Fx7m  (Xanh Dương)

Tồn kho :  30 Cuộn

Giá :  10.100 VND

Băng Keo Simili 4.8Fx7m Băng Keo Simili 4.8Fx7m  (Xanh Dương)

Tồn kho :  5 Cây 6C

Giá :  59.000 VND

Băng keo Simili 4.8Fx7m Băng keo Simili 4.8Fx7m  (Xanh Lá)

Tồn kho :  11 Cây 6C

Giá :  59.000 VND

Băng keo Simili 4.8Fx7m Băng keo Simili 4.8Fx7m  (Xanh Lá)

Tồn kho :  65 Cuộn

Giá :  10.100 VND

Băng keo Simili 7Fx7m Băng keo Simili 7Fx7m  (Xanh Dương)

Tồn kho :  5 Cuộn

Giá :  15.200 VND

Băng keo Simili 7Fx7m Băng keo Simili 7Fx7m  (Xanh Dương)

Tồn kho :  1 Cây 4C

Giá :  59.000 VND

Băng Keo Simili 3.6Fx7m Băng Keo Simili 3.6Fx7m  (Đỏ)

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  59.000 VND

Băng keo Simili 4.8Fx7m Băng keo Simili 4.8Fx7m  (Đỏ)

Tồn kho :  Hết hàng

Giá :  59.000 VND